Fotografi och AI

“AI”, eller Artificiell Intelligens, kallas även maskinintelligens för att särskilja det från människans naturliga intelligens. AI som akademisk inriktning grundades redan år 1956, och under senare år har vi kunnat se denna nya företeelse inom en lång rad områden. AI används inom sjukvård, för att assistera läkare. Ett annat stort område där AI förekommer är inom bilindustrin, till exempel i självkörande bilar.

“Fotografier” skapade av AI

Med hjälp av stora mängder data kan man träna en AI-algoritm så att den kan känna igen bilder. Den kan till exempel “veta” att en bild föreställer ett träd. Under de senaste åren har AI också kunnat framställa bilder som inte existerar i verkligheten. Fröet till denna nya landvinning inom artificiell intelligens såddes när Google-forskaren Ian Goodfellow år 2014 uppfann GAN som står för “Generative Adversarial Network”. GAN använder sig av två olika neurala nätverk. Det första nätverket skapar bilden. Det andra nätverket använder sedan äkta exempelfotografier för att bedöma hur “verklig” den skapade bilden är. Nätverk nummer två poängbedömer sedan den skapade bilden, och skickar tillbaka informationen till AI-systemet, som lär sig av återkopplingen och skapar en ny bild. AI kan på det här sättet generera realistiska bilder av katter, tåg och personer som egentligen inte existerar. På Wikipedia kan du läsa mer om GAN.

Related Posts

ezy