Författare: nadja

Foto, film och reklam

Genom att det har blivit alltmer vanligt att fota och filma de senaste årtiondena har videoklipp och bilder spridits med raketfart. Men i själva verket har det varit populärt att göra reklam genom bilder och målningar under en mycket längre period. Därför kommer denna artikel gå igenom hur företag marknadsför sig genom bilder och film…

ezy