Foto, film och reklam

Genom att det har blivit alltmer vanligt att fota och filma de senaste årtiondena har videoklipp och bilder spridits med raketfart. Men i själva verket har det varit populärt att göra reklam genom bilder och målningar under en mycket längre period. Därför kommer denna artikel gå igenom hur företag marknadsför sig genom bilder och film idag i jämförelse till förr i tiden.

Modern reklam

I folkmun talar man allt oftare om modern reklam eller modern marknadsföring. Detta kan kortfattat klassas som marknadsföring som använder sig av olika typer av tekniker för att sticka ut. En av dessa metoder kan bland annat vara att spela in en animerad reklamfilm som därefter kan delas på både tv och sociala medier. Detta är något som bland annat Lego har gjort bra då de gör reklam genom en mängd olika medier. De har bland annat gjort en reklamfilm som spelas i Turkish Airlines säkerhetsvideo på alla deras flygplan. Animerad reklam är något som många tycker om då det är lite av en flykt från verkligheten. Genom animation går det nämligen att göra nästan vad som helst i filmer, det finns nästan inga gränser.

Reklam förr i tiden

Förr i tiden gjorde många företag reklam genom olika typer av målningar och bilder. Dessa var dock svårare att göra effektiva då ett foto eller en bild är stilla. Därför var det betydligt svårare att marknadsföra sig genom foton och målningar, då endast lite information går att få plats. Dessutom krävdes det specialister att ta bra bilder då kameror fortfarande var väldigt dyra förr i tiden. Det var inte förrän under det senare 1900-talet som foton blev mer populära inom marknadsföring. Fram till dess var det målningar och posters som var mest populära. Men även detta var dyrt då företag var tvungna att hyra in dyra specialister för att genomföra de olika målningarna. Dessutom kunde det ta lång tid att ta fram skisser som målaren skulle följa i varje målning. På så sätt har den moderna reklamen gjort det möjligt att visa upp reklam på flera olika ställen samtidigt. Men det har också inneburit att konsumenter nästan ser för mycket reklam då det finns överallt. Reklamen har nämligen spridit sig till både tv, radio, YouTube, posters och en mängd andra platser.

Related Posts

ezy