Fotografiska tekniker

Förutom att ta bilder med en kamera finns det en rad andra fotografiska tekniker du kan använda. Vi går igenom ett antal av dem i den här artikeln.

Stereoskopi

Stereoskopisk fotografi eller 3D-fotografi är när man tar två bilder bredvid varandra, vilket simulerar människans syn. Människan har ett stereoskopiskt seende, eller binokulär syn, vilket innebär att det ena ögat tar in en något annorlunda bild än det andra ögat. Detta gör att vi kan uppfatta djup i världen omkring oss. Det kan också simuleras genom stereoskopisk fotografi, där de två bilderna sätts samman och då bildar en 3D-illusion.

Dubbelfotografi

Ett dubbelfotografi innebär att man fotograferar ett område både framåt och bakåt, så man får bilder från två motstående vinklar. Till exempel kan man fotografera både motivet och fotografen.

Ultraviolett

I ultraviolett fotografering fångar man ljuset från det ultravioletta spektrumet, vilket är osynligt för det mänskliga ögat. Men det går att fånga ändå med modifierade kamerasensorer. Våglängderna som fångas ligger under 380 nm. Svenska Dagbladet har skrivit en del om ultraviolett ljus, du kan läsa mer genom att gå in på deras hemsida och söka efter “ultraviolett”.

Infrarött

Infraröd fotografering innebär att man fångar ljuset från det infraröda spektrumet, i våglängder från 700 till 900 nm. Infraröda fotografier används inom läkarvetenskapen, men också för konstfotografi.

Related Posts

ezy